Personajes del Antiguo Egipto : Principes

 Akhtoy Ii (2160 a. C.-2025 a. C.)
Principe de nomo.

 Amenhirkhepshef (1184 a. C.-1153 a. C.)
Principe.

 Anu (2160 a. C.-2125 a. C.)
Principe.

 Djehutyhotep (1360 a. C.-)
Principe de Mi'am.

 Djehutyhotep (Pa-Itsf) (1473 a. C.-1458 a. C.)
Principe de Tehkhet.

 Djutmose (Tutmosis) (1390 a. C.-1352 a. C.)
Principe.

 Hekanefer (1336 a. C.-1327 a. C.)
Principe nubio.

 Hemionu (2589 a. C.-2570 a. C.)
Principe y visir.

 Hordedef (Hordjedef) (2550 a. C.-)
Principe.

 Inaros (525 a. C.-)
Principe.

 Iripaankhkenkenef (Pegtjetrer) (747 a. C.-716 a. C.)
Principe nubio.

 Iuwelot (889 a. C.-804 a. C.)
Principe.

 Kaninisut I (2500 a. C.-)
Principe.

 Kanufer (2613 a.C.-2589 a. C.)
Principe y sumo sacerdote de Ra.

 Kawab (2580 a. C.-)
Principe.

 Khaemwaset (1270 a. C.-)
Principe heredero, sumo sacerdote y gobernador de Menfis.

 Khaemwaset (1186 a. C.-1069 a. C.)
Principe.

 Khufu-Khaf (2580 a. C.-)
Principe.

 Khunere (2532 a. C.-2503 a. C.)
Principe.

 Mentuherkhepshef (1126 a.C.-1108 a. C.)
Principe.

 Mery-Atum (1255 a. C.-)
Principe.

 Minkhaf (2589 a. C.-2532 a. C.)
Principe.

 Montuhotep (1830 a. C.-)
Principe y visir.

 Montuhotep I (2130 a. C.-)
Principe de Tebas.

 Nakhtmin (1390 a. C.-1352 a. C.)
Principe y comandante en jefe del ejÚrcito.

 Nebmakhet (2558 a. C.-2532 a. C.)
Principe.

 Nefermaat (2613 a. C.-2589 a. C.)
Principe.

 Neferseshemseshat (2375 a. C.-2345 a. C.)
Principe, visir e inspector de las obras del rey.

 Nehesy (1720 a. C.-)
Principe.

 Nekaure (2550 a. C.-)
Principe.

 Pediese (798 a. C.-)
Principe y gran jefe de Ma.

 Pentaweret (1153 a. C.-)
Principe.

 Prehirwenmef (1279 a. C.-1213 a. C.)
Principe.

 Rahotep Y Nofret (2613 a. C.-2589 a. C.)
Principe y princesa.

 RamsÚs (1280 a. C.-1229 a. C.)
Principe, general del ejÚrcito.

 Reemkuy (2414 a. C.-2375 a. C.)
Principe.

 Sethirkhopshef (1279 a. C.-1227 a. C.)
Principe.

 Setka (2550 a. C.-)
Principe.

 Si-Montu (1260 a. C.-1250 a. C.)
Principe.

 Tjahepimu (362 a. C.-360 a. C.)
Principe.

 Unas-Ankh (2375 a. C.-2345 a. C.)
Principe.

 Urshanahuru (664 a. C.-)
Principe heredero.

 Wahneferhotep (1740 a. C.-)
Principe.

 Zannanza (1327 a. C.-)
Principe.